ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Industrial Designs
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Industrial Design
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
I/591 2022.05.16
ສະຖານະ
Registered
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
2027.02.17
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA I/591 2022.02.17
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
I/591
2022.05.20
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
JP 2021-017651
2021.08.17
(51/52) ການຈັດໝວດ
(72) ຜູ້​ອອກ​ແບບ ​
(LA) Daiki GOTO : c/o HONDA R&D CO., LTD., 4-1, Chuo 1-chome, Wako-shi, Saitama, 351-0193 Japan
(LA) Hiroki YOSHITOMI : c/o HONDA R&D CO. LTD., 4-1, Chuo 1-chome, Wako-shi, Saitama, 351-0193 Japan
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) LAO TRADEMARK AGENCY (LAO IP AGENCY) : LLC Bldg, Nongbone Road, Ban Nongbon, Saysttha District, P.O.BOX 925, Vientiane,Tel: +(856 21)264 866, 264 877; Fax: +(856 21) 264 344
(54) ຫົວ​ຂໍ້​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ
(LA) MOTORCYCLE MOTOR SCOOTER
(EN) MOTORCYCLE MOTOR SCOOTER
ບົດສັງເຂບ
(55) ລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ
(56) ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ
ການ​ຮຽກຮ້ອງອະທິບາຍ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2022.02.17Filed
Registration2022.05.16Registered