ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Industrial Designs
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Industrial Design
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
I/588 2022.03.11
ສະຖານະ
Registered
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
2026.12.13
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA I/588 2021.12.13
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
I/588
2022.03.11
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
JP 2021-012727
2021.06.14
(51/52) ການຈັດໝວດ
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) CONCETTI- Representative Bureau in LAOS.
(54) ຫົວ​ຂໍ້​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ
(LA) Disposal diaper
(EN) Disposal diaper
ບົດສັງເຂບ
(55) ລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ
(56) ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ
ການ​ຮຽກຮ້ອງອະທິບາຍ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2021.12.13Filed
Registration2022.03.11Registered