ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Industrial Designs
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Industrial Design
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
I/587 2022.05.16
ສະຖານະ
Registered
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
2026.11.10
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA I/587 2021.11.10
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
I/587
2022.05.20
I/587
2022.05.20
I/587
2022.05.20
I/587
2022.05.20
I/587
2022.05.20
I/587
2022.05.20
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
VN 3-2021-01838
2021.07.15
(51/52) ການຈັດໝວດ
(72) ຜູ້​ອອກ​ແບບ ​
(LA) Jaehoon Lee : 50 Duke Street Abbotsford Victoria 3067 Australia
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) LAO TRADEMARK AGENCY (LAO IP AGENCY) : LLC Bldg, Nongbone Road, Ban Nongbon, Saysttha District, P.O.BOX 925, Vientiane,Tel: +(856 21)264 866, 264 877; Fax: +(856 21) 264 344
(54) ຫົວ​ຂໍ້​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ
(LA) AUTOMOBILE
(EN) AUTOMOBILE
ບົດສັງເຂບ
(55) ລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ
(56) ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ
ການ​ຮຽກຮ້ອງອະທິບາຍ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2021.11.10Filed
Registration2022.05.16Registered