ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Industrial Designs
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Industrial Design
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
I/574 2022.03.01
ສະຖານະ
Registered
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
2026.02.24
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA I/574 2021.02.24
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
I/574
2022.02.28
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
JP 2020-018266
2020.08.31
(51/52) ການຈັດໝວດ
(72) ຜູ້​ອອກ​ແບບ ​
(LA) Eiji ASHIHARA : c/o Forum Engineering Inc. Okura Prestige Tower 15F, 2-10-4 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan
(LA) Kota NAKAMORI : c/o HONDA R&D CO., LTD. 4-1, Chuo 1-chome, Wako-shi, Saitama, 351-0193 Japan
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) LAO TRADEMARK AGENCY (LAO IP AGENCY) : LLC Bld, Nongbone Road
(54) ຫົວ​ຂໍ້​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ
(LA) Rear Combination Lamp for Motor Scooter
(EN) Rear Combination Lamp for Motor Scooter
ບົດສັງເຂບ
(55) ລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ
(56) ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ແບບ​ອຸດສາຫະກຳ
ການ​ຮຽກຮ້ອງອະທິບາຍ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2021.02.24Filed
Registration2022.03.01Registered