ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Petty Patent
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Petty Patent
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA E/81 2022.02.01
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
TH 2103003437
2021.11.23
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) LAO INTERCONSULT CO., LTD. (LICO) : Ban Saphanthong Tai, Sok paluang Road, P.O Box 7039, Vientiane Capital, Lao PDR
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) PASS-THROUGH CHARGING SYSTEM FOR REPLACING AND CHARGING BATTERY UNITS MOUNTABLE WITHIN RECEPTACLE CARS
(EN) PASS-THROUGH CHARGING SYSTEM FOR REPLACING AND CHARGING BATTERY UNITS MOUNTABLE WITHIN RECEPTACLE CARS
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

A passthrough charging system for replacing and charging each ofa plurality of battery units
11 mountable within one of a plurality ofreceptacle cars 12A. The charging system comprises:
(a) a passthrough rail line 17 configured to provide ingress and egress through a chargrng
station (10A,10B) for each receptacle car 12A positioned  on the pass-through rail line 17, and
(b) at least one platform transfer tool located in the charging station (10A, t0B). Each platform
transfer tool is configured to, for each receptacle car 12A including at least one battery unit
11 of discharged status: (i) receive each battery unit ll of discharged status from the receptacle
car l2!r; (ii) place each battery unit ll of discharged status onto a charging platform 15 of the
charging station (10A, 10B) for charging by at least one charging pile 16 during a charging session; and (iii) retum at least one ofthe battery units ll ofrecharged status from the charging
platform 15 into the receptacle car 12A.

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2022.02.01Filed
Filing2022.08.25Filed