ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Petty Patent
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Petty Patent
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA E/80 2022.02.01
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
TH 2103003437
2021.11.23
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) LAO INTERCONSULT CO., LTD. (LICO) : Ban Saphanthong Tai, Sok paluang Road, P.O Box 7039, Vientiane Capital, Lao PDR
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) PASS-THROUGH CHARGING SYSTEM FOR ROUTING AND CHARGING OF BATTERY CARS
(EN) PASS-THROUGH CHARGING SYSTEM FOR ROUTING AND CHARGING OF BATTERY CARS
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

A pass-through charging system for routing and charging each ofa plurality of battery cars
12B within a charging station (10C, 10D). The charging system comprises: (a) a pass{hrough
rail line 17 configured to provide ingress and egress through the charging station
(10C, l0D) for each battery car 128 positioned on the pass-tkough rail
line 17; and (b) a battery car diverting mechanism installed in the charging station (10C, 10D). The
battery car diverting mechanism is configured to: (i) divert each battery car 12B of discharged status from the pass-through rail line 17 to a secondary rail line 43; and (ii) return each battery car
128 of recharged status from the secondary rail line 43 to the passthrough rail line
17 upon completion of the charging session associated with the battery car l2B by the at least
one charging pile 16.

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2022.02.01Filed
Filing2022.08.25Filed