ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - PCT National Phase
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/823 2022.02.11
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
CN 202010877523.X
2020.08.27
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) CONCETTI- Representative Bureau in LAOS. : Ban Sokpaluang, Muong Sisattanak, Vientiane
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) AGENTS FOR USE IN HYDROMETALL URGICAL PROCESS STREAMS
(EN) AGENTS FOR USE IN HYDROMETALL URGICAL PROCESS STREAMS
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

The invention provides a method and.device for controlling foamed slag
fumace conditions in iron bath smelting reduction, which comprises the following steps:(l) judging
whethcr foamed slag is  lencrated accolding to thc change of the following
indcxes in iron bath smelting reduction production: the sccondary combustion ratc of
coal gas, the calorific value of coal gas, semi-coke amount of flue
gas, the total heat load of water-coolcd wall, thc carbon content of molten iron, the semi-coke content of slag, the density ofslag and the FeO contcnt ofslag; and(2) conirolling the
quaternary basicity ofslag to be 0.70-1.10 by incrcasing the ratio
oithe coal injection amount to the ore injection amount based on the original production parameters, to enable the fumace conditions to  fesume  normal
production if foamed slag is generated;-and continuing the production according to the original
production parameters if foamed slag is not generated. The control method of the invention realizes the accurate of the foamed slag and by the change of the various
indexes, the rapid resumption of the normal production is realized and the production efliciency is judgrnent  improved. The control method of the present invention quantifies
the  of the. fumace conditions of the foamed slag and the resumption method in iron bath smelting reduction and fills the gap in the current production technology in the ar1. 1 judgment  bases

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2022.02.11Filed
Filing2022.04.25Filed