ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - PCT National Phase
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/759 2020.06.11
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
2021.02.19
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) GUANGDONG GOBAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTI : No, 3 West Industry Road, Songshan Lake High-tech Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong 523000, China
(72) ຜູ້​ປະດິດສ້າງ
(LA) Chen,Qingfu : No. 3 Wes Industry Road, Songshan Lake High-tech Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong 523@0, China
(LA) Jian,Ruiqian : No. 3 West Industry Road, Songshar Lake High-tech Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong 523000, China
(LA) Yu,Xiaobo : No. 3 West Industry Road, Songshan Lake High-tech Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong 523(M), China
(LA) Zhou,Leshuan : No.3 West Industry Roa4 Songshan Lake High-tech Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong 523000, China
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) Ageless Lao Sole Co., Ltd. : Thongsangnang Village, Chanthabuly Dist, Vientiane, Lao PDR
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) METHOD FOR ENERGY RECOVERY OF ELECTRIC VEHICLE
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

A method for energy recovery of an electric vehicle is provided, including
the tbllowing steps: Sl, obtaining a handle opening L and a rotation speed n of
a motor by sampling, and determining the handle opening L; 52, calculating a
current handle target torque T** by a handle-torque control algorithm according
to the handle opening L; S3, calculating a current target braking torque T by a
speed-torque control algorithm according to the rotation speed n of the motor;
and S4, controlling the motor torque to change from a current value to a target
value according to the current target braking torque T, to complete an energy
recovery operation.

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2020.06.11Filed
PCT National Phase Entry2021.02.19PCT National Phase
Filing2021.07.13Filed