ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - Foreign
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/669 2019.06.07
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
TH 1901003118
2019.05.24
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) V Renewable Co.,Ltd. : 398 Chiang Mai-Lampang Rd. Fah-Haman Muang, Chiang Mai, Thailand 50000
(72) ຜູ້​ປະດິດສ້າງ
(LA) Natee Theppot : 398 Chiang Mai-Lampang Rd.Fah-Muang, Chiang Mai, Thailand 50000
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) Lao Trademark Agency : 148-149 Ban Sisavath Kang, Unit 16 Chanthabury District, P.O. Box: 925, Vientiane
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) System and Method for Processing Organic Waste
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

The present invention provides a closed system for processing organic waste into material for soil modification (10) comprising a unit for fermentation (1OO) having a vessel for fermentation (to2); a unit for incubation (300) having a vessel for incubation (302); a driving device (426lfor providing mechanical power; air pumps (410 and 4121; a heat exchanger for air (310); a device for adjusting humidity (312); and heat insulation (414), wherein said system is capable of measuring information of oxygen concentrations, temperatures, and humidity in the vessel for fermentation (102) and in the vessel for incubation (302); and information of the driving device's (426) motor speed, and is configured to be capable of processing one or a plurality of information selectable from the foregoing list for adjustment ofoutput powers ofthe driving device (426); the air pumps (410 and 412); orthe device for adjusting humidity (312), wherein the heat exchanger (310) is capable of using heat sources from the hot air from vessel for incubation's (302) interior, and hot air caused by the operation ofthe devices ofthe system wherein said system is free of a device for generating heat. Furthermore, the present invention provides a method for processing organic
waste in a closed system which uses the foregoing system.
 

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2019.06.07Filed
Filing2019.11.20Filed