ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - PCT National Phase
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/740 2019.08.28
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
2020.11.02
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
JP 2018-163024
2018.08.31
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) SHIZUOKA SEIKI CO., LTD. : 4-1 Yamana-cho, Fukuroi-shi, Shizuoka 4378601Japan
(72) ຜູ້​ປະດິດສ້າງ
(LA) ASAI Kouichiro : c/o Shianoka Seiki Co., Ltd., 4-1 Yamana-cho, Fukuroi-shi, Shizuoks 417E601 Japan
(LA) SUNADA Masashi : c/o Shianoka Seiki Co., Ltd.,4-1 Yamana-cho, Fukuroi-shi, Shizuoka 4378501 Japan
(LA) UMEBAYASHI Hlideyuki : c/o Shianoka Seiki Co., Ltd.,4-1 Yamana-cho, Fukuroi-shi, Shizuoka 4378601 Japan
(LA) WADA Subaru : c./o Shianoka Seiki Co., Ltd.,4-1 Yamana-cho Fuhrroi-shi, Shiaroka 4378601 Japan
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) CONCETTI-LAO CO., LTD : Lao-Thai Friendship Road, Sokpaluang Village,Sisattanak District, Vientiane Lao PDR
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) Moisture measurement apparatus and grain dryer
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

There is plovided a moisture mcasurcmcnt apparatus and a grain dryer capable of easily pcrforn,ing
a switching operation when thc sizc ofthe grain is changed becausc ofa changc in the kind ofgrains subjected to the measurcmcnt ofthe rnoisture. The catch openings 43a ofthe plurality ofgrain rnoving plates 43 are diffcrcnt in sizc from each other, depending on the size ofthe grain to be held, and first
pass above the different connection holes 42al and 42bl during
the predetermined mor.ement. By this means, when the size of the grain subjected to the measurement
of the moisturc is changed, it is possibie to supply thc grain loadcd in the hopper 4l to thc corresponding moisture rneasurcmcnt member 3 I only by changing the grain n.roving plate 43. Consequently, it is possible Io reduce the number of the parts, and prevent a mistake in setting for the measurement ofthe moisture contained in the grain.

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2019.08.28Filed
PCT National Phase Entry2020.11.02PCT National Phase
Filing2020.12.23Filed