ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - PCT National Phase
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
2022.03.28
ສະຖານະ
Registered
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
2041.10.04
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/803 2021.10.04
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
LA P/803
2022.04.01
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
SG US61/715,592
2012.10.18
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY : NANTYANG TECHNOLOGICAL UNT\GRSITY 50 NANYANG AVENUE, SINGAPORE 639798
(72) ຜູ້​ປະດິດສ້າງ
(LA) ZHOU, YAN GUO, CHENGHONG NG, WTJNJERN : c/o NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSTTY 50 NANYANG AVENUE, SINGAPORE 639798
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) SCL Law Offices Limited : Unit 1-3, 6th Floor, ANZ Bank (Lao) Building, 33 Lane Xang Avenue, Vientiane Capital, Lao PDR.
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) A METHOD FOR THE IN-SITU THERMAL-ALKALINE TREATMENT OF ORGANIC WASTE TO ENHANCE ANAEROBIC SOLIDS DEGRADATION AND BIOGAS GENERATION
(EN) A METHOD FOR THE IN-SITU THERMAL-ALKALINE TREATMENT OF ORGANIC WASTE TO ENHANCE ANAEROBIC SOLIDS DEGRADATION AND BIOGAS GENERATION
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

There is disclosed a process for the treatment of organic waste comprising the steps of: introducing a feed stream comprising organic waste into a first reactor; generating an effluent from the first reactor; and providing the effluent from the first reactor to a second reactor, wherein the first reactor is maintained at a pH of from about 6.5 to about 10.0. There is also disclosed a plant adapted for running and/or using said process.

(EN)

There is disclosed a process for the treatment of organic waste comprising the steps of: introducing a feed stream comprising organic waste into a first reactor; generating an effluent from the first reactor; and providing the effluent from the first reactor to a second reactor, wherein the first reactor is maintained at a pH of from about 6.5 to about 10.0. There is also disclosed a plant adapted for running and/or using said process.

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2021.10.04Filed
Registration2022.03.28Registered
Publication2022.04.01Published