ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - PCT National Phase
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Abandoned
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/813 2021.11.23
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) Animal Ethics Pty Ltd : 363 Steels Creek Road Yarra Glen, Victoria 3775, AU
(72) ຜູ້​ປະດິດສ້າງ
(LA) Allan GIFFARD : 363 Steels Creek Road Yarra Glen, Victoria 3775, AU
(LA) Charles Robert OLSSON : 9-11 Platinum Street Crestmead, Queensland 4132, AU
(LA) Meredith SHEIL : 80 Alexandra Street Hunters Hill, New South Wales 2110, AU
(LA) Peter WINDSOR : 465 Lawrence Hargrave Drive Scarborough, New South Wales 2515, AU
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) Lao Trademark Agency : 148-149 Ban Sisavath Kang, Unit 16 Chanthabury District, P.O. Box: 925, Vientiane
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) Method Of Disease Control
(EN) Method Of Disease Control
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

A method of treating a subject having a disease caused by a pathogen, preferably an acid-labile pathogen, said method comprising the step of applying to the subject a therapeutically effect amount of a topical composition having biocidal properties or both pain-relieving and biocidal properties. The composition can be used to treat or control bacterial, viral, fungal or infestational pathogens, and related diseases. The disease can be foot and mouth disease (FMD) or scabby mouth (orf), caused by an acid-labile virus. The topical composition can be used to treat hoof rot/footrot/foot abscess and viral lesions.

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2021.11.23Filed
Abandon2022.05.05Abandoned