ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - PCT National Phase
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/745 2019.05.27
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
2020.11.25
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) SATO PHAMACEIITICAL CO., LTD. : 5-27, Motoakesake 1-chome, Mirato-ku, Tokyo 107-0051 JAPAN
(72) ຜູ້​ປະດິດສ້າງ
(LA) SAKATA KOTA. : 2-6, Ojima 3-chome, Koro-ku, Tokyo 1368531 JAPAN
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) LAO INTERCONSULT CO., LTD. (LICO) : Ban Saphanthong Tai, Sok paluang Road, P.O Box 7039, Vientiane Capital, Lao PDR
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) APPLICATION CONTAINER
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

An application container  33 (1) includes a container main body (2); an inner plug member (20); and an
impregnation material (30). The inner plug member  an impregnation material accommodating portion
(21),  5 portion (22) which includes a valve seat  (20) includes and a valve body accommodating (22a)
on an impregration material accommodating ponion (21) side and a valve body support portion (22b)
on a container rnain body  (2) side and in which a valve body  between the valve seat  (22a)  (22c)  is disposed so as to be movable and the valve body support portion (22b). A communication groove (50) which forrns a gap between the valve body (22c)  and the valve body accommodating portion (22) in a state where the valve body  supported by the valve body support portion (22b) is formed. and the (22c) is

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2019.05.27Filed
PCT National Phase Entry2020.11.25PCT National Phase
Filing2021.01.25Filed