ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Patent - Foreign
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Patent - PCT National Phase
(10) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(20) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA P/756 2019.07.26
(40) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(86) ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ເອກະສານ PCT
(87) and Date ເລກທີ ແລະ ວັນທີ່ ເຜີຍແຜ່ PCT
(85) ວັນ​ທີເອກະສານ​ເຂົ້າ
2021.01.25
(30) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(51) ການຈັດ​ໝວດ​ໝູ່ IPC
(71/73) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(74) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) Tilleke & Gibbins International Ltd : No. 302/1B, 3rd Floor, Vieng Vang Tower, Unit 15, Boulichan Road, Dongpalan Thong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR
(54) ຫົວຂໍ້
(LA) MANUFACTURING METHOD FOR GLASS SUBSTRATE AND MANUFACTURING METHOD FOR MAGNETIC DISC
(57) ບົດສັງເຂບ
(LA)

A method for manufacturing a glass substrate including an opening includes forming an inner circumferential  portion and an outer circumferential portion that are irradiated with a laser
beam along substantially concentric circles in a surface of a glass blank from which the glass substrate is obtained separating a portion on an inner side ofthe outer circumferential  glass blank and a portion on an outer side of the outer circumferential portion from each other by heating the portion on the outer side of the outer  circumferential portion to cause thermal expansion of the portion on the outer side ofthe outer circumferential portion relative to the portion on the
inner side of the outer circumferential portion and form a gap in the outer circumferential portion, and separating a portion on an inner side of the inner circumferential portion of the glass blank
and a portion on an outer side of the inner circumferential portion from each other by heating the portion on the outer side of the inner circumferential portion to cause relative thermal expansion of the portion on the outer side of the inner circumferential portion and form a  the inner circumferential  portion. portion of the gap in

(58) ການ​ຮຽກຮ້ອງ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2019.07.26Filed
PCT National Phase Entry2021.01.25PCT National Phase
Filing2021.07.15Filed