​ໂລ​ໂກ້
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Trademark - Madrid
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Trademark - Madrid
(100) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(200) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA M/1442495 2021.05.20
(400) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(541)​ເຄື່ອງໝາຍ
(LA) GLASSNODE
(591)​ເຄື່ອງໝາຍ​ທີ່​ເປັນ​ສີ
(300) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(511) ການຈັດ​ໝວດ​ Nice
42
Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computers and software; design, updating and rental of software; consultancy in the field of programming and development of e-business portals; maintenance services and services provided by consultants regarding software used in the field of electronic commerce; consultancy relating to design, development and use of computer hardware and computer software; design and development of computers and software; computer database design; design and development of electronic databases; creation and development of computer programs for data processing; data migration services; updating and maintenance of software; provision of computer programs for e-commerce; data mining; information technology (IT) consultancy; services provided by consultants in the field of software design; services provided by consultants relating to software design, programming and maintenance; consultancy and information services relating to software rental; consultancy and information services relating to the design, programming and maintenance of software; consultancy and information services relating to computer programming; services provided by consultants in the field of computer system integration; design and development of computer hardware and software relating to cryptocurrencies; services provided by consultants and information services relating to computer programming regarding cryptocurrencies.
(531) ການຈັດໝວດໝູ່ Vienna
(730) ຜູ້​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
(LA) Glassnode AG : Postplatz 1 CH-6300 Zug
(740) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) RENTSCH PARTNER AG : Bellerivestrasse 203, Postfach CH-8034 Zürich
(571) ​ເຄື່ອງໝາຍ
(566) ​ການ​ຕີ​ຄວາມ​ເຄື່ອງໝາຍ
(550) ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງໝາຍທີ່ເປັນຄໍາສັບ
(526) ສິ່ງທີ່ຖືກປະຕິເສດ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2021.05.20Filed