​ໂລ​ໂກ້
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງ
Trademark
ປະ​ເພດ​ຄຳ​ຮ້ອງຍ່ອຍ
Trademark
(100) ເລກທີ ແລະ ວັນທີການຈົດທະບຽນ
ສະຖານະ
Filed
(180) ມື້​ໝົດ​ອາຍຸ
(200) ​ເລກທີ ​ແລະ ມື້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ
LA 46296 2021.10.05
(400) ​ເລກທີ ​ແລະ ວັນ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່
(541)​ເຄື່ອງໝາຍ
(LA) Certainty
(591)​ເຄື່ອງໝາຍ​ທີ່​ເປັນ​ສີ
Black and White
(300) ລາຍລະອຽດບຸລິມະສິດ
(511) ການຈັດ​ໝວດ​ Nice
3
I . Baby wipes; 2. Baby wipes impregnated with cleaning preparations; 3. Tissues impregnated with cosmetic lotions; 4. Tissues impregnated with make-up removing preparations; 5. wipes impregnated with a skin cleanser; 6. wipes impregnated with a cleaning preparation; 7. cottons impregnated with cosmetic preparations: 8. cotton pads impregnated with cosmetic preparations; 9. Cotton puffs impregnated with make-up removing preparations; I 0. cosmetic cotton wool; I I . cotton wool for cosmetic purposes; 12. non-medicated skin cleansing preparations; 13. impregnated cleaning pads impregnated with cosmetics; 14. pads or cottons impregnated with a skin cleanser; 15. cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; 16. beauty masks impregnated with cosmetic lotions or toilet water; 17. facial packs impregnated with cosmetic lotions or toilet water; 18. Cosmetics; 19. Skin moisturizers used as cosmetics; 20. cleansing creams Icosmetic]: 21. Facial beauty masks; 22. Beauty masks; 23. Beauty care cosmetics; 24. Medicated soap; 25. Detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; 26. Douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; 27 . Soap; 28. Dentifrices; 29. Toiletry preparations; 30. Cosmetics for animals; 3 I . Incense; 32. Perfumes; 33. Disinfectant soap; 34. Deodorant soap; 35. Antiperspirants [toiletries]; 36. Antiperspirant soap; 37. Antistatic preparations for household purposes; 38. Degreasers, other than for use in manufacturing processes; 39. Rust removing preparations; 40. Laundry bleaching preparations; 41. Deodorants for pets; 42. Deodorants for human beings or for animals; 43. Shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]; 44. chemical cleaning preparations for household purposes; 45. Cloths impregnated with a detergent for cleaning; 46. Mouthwashes, not for medical purposes.
(531) ການຈັດໝວດໝູ່ Vienna
(740) ຊຶ່ບໍລິສັດຕົວແທນ
(LA) Tilleke & Gibbins Lao Co., Ltd : No. 302/1B, 3rd Floor, Vieng Vang Tower, Unit 15 Boulichan Road, Donpalan Thong Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR Telephone: 021 262355 Mobile: - Fax: 021 262356
(571) ​ເຄື່ອງໝາຍ
(566) ​ການ​ຕີ​ຄວາມ​ເຄື່ອງໝາຍ
(550) ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງໝາຍທີ່ເປັນຄໍາສັບ
(526) ສິ່ງທີ່ຖືກປະຕິເສດ
ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີ ການດໍາເນີນການ
ຊື່ຂອງລາຍການວັນ​ທີສະຖານະ
Filing2021.10.05Filed
Filing2021.11.19Filed